Napísal: Balázs Kuczman

billionphotos 34824027. apríla, v stredu sa bude konať tradičný bezplatný ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU z domácností (elektroodpad – biela technika (domáce spotrebiče, práčky), čierna technika (televízory, videá), kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad nekomunálneho charakteru (matrace, postele, kreslá, textil), objemný odpad, ktorý sa nezmestí do zbernej nádoby na odpad.
Žiadame obyvateľov, aby odpad vyložili pred svoje domy ráno na 7,30 hod,

NEZBIERAME:
rastlinný, živočíšny, komunálny odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky.