Napísal: Balázs Kuczman

kukaOdvoz plastového opadu v umelohmotných vreciach:

 19. januára    23. februára
 23. marca    20. apríla
 25. mája    22. júna
 20. júla    24. augusta
21. septembra   19. októbra
23. novembra   21. decembra

 

Odvoz komunálneho odpadu:

každý párny týždeň v piatok