Napísal: Balázs Kuczman

kukaOdvoz plastového opadu v umelohmotných vreciach:

 20. januára    17. februára
 24. marca    21. apríla
 19. mája    23. júna
 21. júla    25. augusta
22. septembra   20. októbra
24. novembra   22. decembra

 

Odvoz komunálneho odpadu:

každý párny týždeň v piatok