Napísal: Balázs Kuczman

billionphotos 34824015. marca 2017, v stredu sa bude konať tradičný bezplatný ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU z domácností (elektroodpad – biela technika (domáce spotrebiče, práčky), čierna technika (televízory, videá), kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad nekomunálneho charakteru (matrace, postele, kreslá, textil), objemný odpad, ktorý sa nezmestí do zbernej nádoby na odpad.
Žiadame obyvateľov, aby odpad vyložili pred svoje domy ráno na 7:30 hod.

NEZBIERAME:
rastlinný, živočíšny, komunálny odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky.

Napísal: Balázs Kuczman

kukaOdvoz plastového opadu v umelohmotných vreciach:

 20. januára    17. februára
 24. marca    21. apríla
 19. mája    23. júna
 21. júla    25. augusta
22. septembra   20. októbra
24. novembra   22. decembra

 

Odvoz komunálneho odpadu:

každý párny týždeň v piatok

Napísal: Balázs Kuczman

mikulas20169. decembra nás navštívil Mikuláš v kultúrnom dome a priniesol batoh plný sladkých balíčkov. Program sa niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radosti.

Napísal: Balázs Kuczman

advent2016Počasie prialo záujemcom o prípravu adventného venca v tomto roku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, že svojou šikovnosťou prispeli k príprave a ozdobeniu adventného venca obce.