Napísal: Balázs Kuczman

calendarTermíny zasadnutí OZ na rok 2017:

 

31.1.2017, utorok o 18:00 - zasadačka OÚ

6.3.2017, pondelok o 18:30 - zasadačka OÚ

27.4.2017, štvrtok o 18:30 - zasadačka OÚ - zmena termínu na 18.5.2017, štvrtok o 18:30

15.6.2017, štvrtok o 18:30 - zasadačka OÚ

21.9.2017, štvrtok o 18:30 - zasadačka OÚ

16.11.2017, štvrtok o 18:30 - zasadačka OÚ

27.4.2017, štvrtok o 18:30 - zasadačka OÚ

14.12.2017, štvrtok o 18:30 - zasadačka OÚ

 

Všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.