Napísal: Balázs Kuczman

calendarTermíny zasadnutí OZ na rok 2019:

 miesto konania zasadnutí: - zasadačka OÚ

 

II.  18
IV.  15
VI.  24
IX.  23
XI. 11
XII. 9

 

Všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.