Napísal: Balázs Kuczman

zmenaupOznam o začatí prerokovania návrhu ÚP