Napísal: Balázs Kuczman

erbhpObec Horná Potôň vyzýva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky na stavebné práce "zvýšenie kapacity materskej školy". Úplné znenie výzvy nájdete nižšie.