Napísal: Balázs Kuczman

erbhpObec Horná Potôň vyzýva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky  "Obnova budovy knižnice na komunitné centrum, Obec Horná Potôň". Úplné znenie výzvy a prílohy nájdete nižšie.